Personalet

helene-nett.jpg                    

Helene Holmen Danielsen – Styrer         Bente Carine Ekeberg – Barnehagelærer

 

Kristine Bjørge – Barnehagelærer                     Tonje Fjeld – Barnehagelærer

 

                   

Wanja Marie Lodalen – Assistent                 Nina Nereng – Assistent

 

                    

Gro Heidi Thøgersen – Assistent                    Tove Halvorsen – Assistent

 

Hanne Lemming – Assistent

Reklamer