Vi er Miljøfyrtårn!

HVA ER MILJØFYRTÅRN?  

logo2008.jpg

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper virksomheten med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Bedriftene arbeider kontinuerlig med å innfri Miljøfyrtårns krav og dokumenterer store deler av gjøremål som innvirker på miljøet.

HVORFOR MILJØFYRTÅRN I LUNDE BARNEHAGE?

Vi vet at verden står overfor store klimautfordringer. Klima er det mest sammensatte problemet verdens politikere kjemper for å løse.

Det er barna som skal forvalte jorda etter oss.  Det er viktig at de har grunnleggende miljøkunnskaper og ferdigheter med seg i ryggsekken.Vi ønsker å være gode forbilder og bidra til gode miljøholdninger hos barna helt fra de er små.

Barnehagen vil gå foran som et godt eksempel gjennom blant annet:

 • Kildesortering av avfall
 • Kompostering av matavfall
 • Miljøriktige innkjøp av mat og materiell
 • Energibesparende tiltak
 • Kunnskap om natur og miljø
 • Respekt for skogen og økosystemene og dyra som lever der
 • Gjenbruk av avfallsfragmenter til bruk i lek og som formingsmateriell
 • Bærekraftige holdninger og verdier!

Vi vil gjennom dette arbeidet skape gode holdninger til miljøarbeid hos den kommende generasjonen, slik at det som sees på som tiltak for miljøet for den nåværende generasjonen, blir en naturlig del av hverdagen for den neste!

HVORDAN KAN BARNAS HJEM STØTTE OPP OM BARNEHAGENS MILJØARBEID?

Vi oppfordrer foreldre, foresatte og andre i barnas nettverk å støtte opp om denne prosessen hjemme. Det kan for eksempel være:

 • Sykle eller gå når dere leverer og henter barnet i barnehagen
 • Spise mer grønnsaker og rene råvarer, samt mer lokal mat
 • Støtte økologisk produksjon
 • Velge miljømerkede produkter, f. eks vaskemidler
 • Kildesortere og levere til gjenvinning
 • Unngå engangsprodukter som f. eks engangsgrill
 • Gjenbruk av leker og klær
 • Senke innetemperaturen
 • Bytte til sparepærer og LED-belysning
 • Si nei til uadressert reklame
 • Være gode miljøforbilder for barna!
Reklamer