Barnegruppene

Lunde barnehage har cirka 34 barnehageplasser. Det er maks 3 barn per voksen når barna er 0-3 år, og maks 6 barn per voksen når barna er 4-6 år.

De yngste barna har sitt oppholdssted i 1.etasje som vi kaller Slepejolla, mens de eldre barna har basen sin i 2.etasje som kalles Fyrlykta. Barna deles inn i flere mindre grupper med alt fra 4-12 barn på hver gruppe. Barna får ha gruppetilhørighet der hvor de passer best i forhold til modenhet, vennskap og lek. Vår erfaring er at det barna har fokus på blir mer synlig i mindre barnegrupper. Dermed får de voksne et mer observant blikk på barnet, slik at barnas interesser og ønsker kan bli anerkjent i større grad. Gruppene samarbeider mye på kryss og tvers, og i løpet av dagen har de fleste barn og voksne hatt samvær med hverandre.

De yngste barna kommuniserer mye gjennom kroppslig lek og nonverbalt språk. Sammen med disse har vi stor fokus på å tolke og gi anerkjennelse for det barna ønsker å uttrykke. I aktivitetene med barna gir vi ro, god tid, og lar barnas erfaringer stå i fokus. Vi ønsker at de yngste barna skal få erfare alle typer vær og terreng når de er klare for det. Vi er derfor ofte på tur og har mange favorittplasser i nærmiljøet. Samtidig er vi opptatt av mye omsorg og nærhet, samt tid til hvile mellom de fysiske aktivitetene. I tillegg til fleksibiliteten i prosjektene våre, har vi faste sanger, aktiviteter og hverdagslige gjøremål som bidrar til forutsigbarhet og tilhørighet.

«Gjennom å se barnas intensjoner, og å være med å dele de samme intensjoner, forteller vi at vi forstår hva barna vil og at vi ønsker å være med på ferden» (Temahefte om de minste barna)

Dagene på Fyrlykta er fylt med fart og spenning, med en input av en passe dose hvilende aktiviteter. Vi går ofte på tur, og setter stor pris på å tilbringe tid ved grillhytta og naturlekeplassen vår. Busskortet vårt blir flittig brukt, for vi elsker å være på utflukter i nærmiljøet. Vi jobber for å skape en inkluderende kultur med toleranse for hverandre. Den innholdsrike hverdagen vår er fylt med mestringsfølelser, variasjon i aktiviteter og en stor dose med glede!

Rammeplan for barnehagen:

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.»

«Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.»

 

 

 

 

Reklamer