Barnegruppene

Lunde barnehage har 34 barnehageplasser. De yngste barna har sitt oppholdssted i 1.etasje som vi kaller Slepejolla, mens de eldre barna har basen sin i 2.etasje som kalles Fyrlykta. Barna er delt inn i flere grupper med alt fra 5-12 barn på hver gruppe. Barna får ha tilhørighet der hvor de passer best i forhold til modenhet, vennskap og lek. Vår erfaring er at det barna har fokus på blir mer synlig i mindre barnegrupper. Dermed får de voksne et mer observant blikk på barnet, slik at barnas interesser og ønsker kan bli anerkjent i større grad. Gruppene samarbeider mye på kryss og tvers, og i løpet av dagen har de fleste barn og voksne hatt samvær med hverandre.

De yngste barna kommuniserer mye gjennom kroppslig lek og nonverbalt språk. Vi har vi stor fokus på å tolke og gi anerkjennelse for det barna ønsker å uttrykke. I aktivitetene med barna har vi fokus på ro, god tid, og at prosessen & barnas erfaringer skal stå i fokus. Vi ønsker at de yngste barna skal få erfare alle typer vær og terreng. Vi er ofte på tur og har mange favorittplasser i nærmiljøet. Samtidig er vi opptatt av mye omsorg og kos, hvile mellom de fysiske aktivitetene, en hverdag fylt med variasjon og glede. Gjennom barnehagehverdagen gir vi barna faste rutiner gjennom måltider, sovetider og stell. I tillegg til fleksibiliteten i prosjektene våre, har vi også faste sanger, aktiviteter og hverdagslige gjøremål som bidrar til forutsigbarhet & tilhørighet.

«Gjennom å se barnas intensjoner, og å være med å dele de samme intensjoner, forteller vi at vi forstår hva barna vil og at vi ønsker å være med på ferden» (Temahefte om de minste barna)

Dagene på Fyrlykta er fylt med fart og spenning, med en input av en passe dose hvilende aktiviteter. Vi går ofte på tur, og setter stor pris på å tilbringe tid ved grillhytta og naturlekeplassen vår.

Vi som jobber i Lunde barnehage er stolt av arbeidet vi gjør med barnegruppene, og gleder oss til hver eneste dag med barna. Vi har et mål om å skape felles forståelser og se på oss som en helhetlig barnehage hvor alle voksne og barn er like viktige for hverandre.

 

 

Reklamer